Quý vị đang sử dụng trình duyệt Internet Explorer quá cũ

Đề nghị quý vị nâng cấp trình duyệt này website này có thể hiện thị tốt hơn


CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ

HƯỚNG DẪN

  • Hướng dẫn quản trị cổng thông tin cá nhân dành cho cán bộ: Xem tài liệu hướng dẫn
  • Từ ngày 11/04/2014 người sử dụng sẽ dùng tài khoản VNU để đăng nhập và sử dụng hệ thống.>Hướng  dẫn chuyển đổi tài khoản: Xem tài liệu hướng dẫn

CHƯA CÓ TÀI KHOẢN EMAIL / QUÊN THÔNG TIN TÀI KHOẢN EMAIL

  • Nếu quí vị quên tài khoản / mật khẩu cũ thì quý vị cần liên hệ với bộ phận quản lý nhân sự tại chính đơn vị của quí vị để được giúp đỡ
  • Nếu quí vị chưa có email VNU hoặc quên mật khẩu email VNU cần làm phiếu đề nghị theo mẫu ở đây
ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

 

 

  Quên mật khẩu
Cổng thông tin cán bộ
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Điện thoại: (024)3754.8502 - 0599.228.1111
Email: support@vnu.edu.vn - Website: cait.vnu.edu.vn